Ασφάλεια

Κρυστάλλινα Ζώνη σέβεται την ασφάλειά σας. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, θα μοιραστούν κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στην ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά μεταξύ μας και δεν θα πρέπει να μοιράζονται με άλλους δικτυακούς τόπους και οι εταιρείες.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα πρέπει να μοιράζονται, πωλούνται ή εμφανίζεται σε κανέναν.

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διευθέτηση της συναλλαγής κατά την αγορά ενός στοιχείου και την παράδοση στην διεύθυνση σας.

Αναμείνετε υπηρεσία μας στο υψηλότερο επίπεδο.